ระบบนี้เป็นระบบสำหรับเพื่อเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติ การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการ(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) เก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อ้างอิง
เนื่องจากระบบสารสนเทศงานทะเบียน ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ฐานข้อมูลดังเดิม เพื่อเรียกใช้งานข้อมูลเก่า ทำให้ต้องแยกบัญชีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตไว้อีกฐานข้อมูล เพื่อเรียกตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานอินเตอร์เน็ต ในการระบุตัวตนการใช้งาน
หากระบบแจ้งเตือนเข้าใช้งานด้วยรหัสผิดเกิน 5 ครั้ง ระบบจะทำการล๊อคอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้งานรอ 5 นาที ระบบจะเปิดให้ใช้งานอีกครั้ง หากยังเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อ 7340 เพื่อดำเนินการตรวจสอบบัญชีอีกครั้งหรือติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เพิ่มเพื่อน
ทดสอบ 4
ทดสอบ 5
ทดสอบ 6
ทดสอบ 7
ทดสอบ 8
ทดสอบ 9
ทดสอบ 10