โปรแกรม Remote Desktop เป็นโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกล ที่มีมากับระบบปฏิบัติการ Windows ในอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยความสามารถของโปรแกรมนี้ คือ สามารถล็อกออนเข้าไปควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องเป้าหมายได้ โดยจะสามารถมองเห็นหน้าจอ และควบคุมเครื่องนั้นๆ ได้ เสมือนว่ากำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเลยทีเดียว 

 

โปรแกรม Remote Desktop 

AnyDesk Download

Teamviewer Download